I samband med felanmälan meddela oss dina uppgifter, för- och efternamn eller företagets namn, e-post och telefon.

Beskriv felet

Innan anmälan läs från bruksanvisningen vad användaren behöver göra för att avhjälpa felet. Kontrollera att värmepumpen har tillgång till alla tre elfaser. För fortsatt kontroll koppla ifrån värmepumpen från elnätet.  Kontrollera lerfiltret på värmesystemets och markslingans returledning, rengör vid behov. Se till att värmesystemets tryck är upp till 1,5 bar, vid behov fyll på via påfyllningskranen. Markslingans expansionskärl måste vara fylld till 3/4. Vid behov fyll på värmebärande vätska. Stäng kranen på expansionskärlets undersida, ta loss kärlets skyddsventil och fyll på till erforderlig nivå med hjälp av tratt. Stäng därefter expansionskärlet försiktigt med skyddsventilen, se till att inte gängor skadas. Öppna kranen under expansionskärlet.

Felanmälan kan göras via vår hemsida, e-post till vår huvudadress maarja@movekgrupp.com eller per telefon till vårt kontorstelefon +372 47 202 60. Utanför kontorstid svarar vår telefonsvarare. Oavsett sättet som felmeddelandet når oss ser vi till att på snabbast möjliga sätt avhjälpa felet.