Fyll i fälten vid sidan för bokning av service. Vid behov beskriv störningar i värmepumpens arbete.

I samband med start av värmepumpen undertecknas även värmepumpsystemets serviceavtal. I fall inget avtal har undertecknats kan detta göras i samband med ordinarie service. Om ni önskar att underteckna ett serviceavtal meddela oss via e-post eller telefon. Vi skickar ett serviceavtal för undertecknande eller undertecknar avtalet digitalt.

Service av värmepumpen måste genomföras för att värmepumpens garanti ska gälla. Värmepumpssystemets serviceavtal undertecknas i samband med start av värmepumpen. Avtalet gäller i fem år som även motsvarar värmepumpens garantitid. Fortsatt service förlängs automatiskt ett år i taget. Service kan bokas men vid behov påminner vi om detta via e-post eller telefon.

Läs serviceavtalet

Benämning   Beskrivning Pris utan moms
Service 1 Läs serviceprotokolle 90.-
Service 2 Service 1 + kontroll av gasslingan 120.-
 

Alla priser är utan moms.