Movek Grupp är ett företag som är grundad på privatkapital. Produceringen Ligger i Hapsal (Haapsalu), adressen Tennise 1 a och Laki 25 i Tallinn

Företaget Movek Grupp OÜ har det längsta erfarenhet av byggandet av värmepumpsystem. Vi har installerat över 3500 värmepump, vilka är mellan 4-400 kw, som samlar in värme på olika sätt från mark, med spiralkolletor, från sjö, från ventilationssystemets spillvärme, spillvattnet, regnvattnet, teknologiska sprillvärmen och från energetiska brunnar. Vid behov har vi integrerar redan existerande värmepumpen med fastbränsle-, olja-, eller gaspannor.  I olika lösningar har vi också använt solpanel.

Företaget Movek Grupp OÜ använder för lösningen av värmpumpsystem, huvudsakligen olika Gapsal modell. Utom Gapsal modell representerar vi också tuska företaget Glen Dimplex GmbH, som har ett brett val av luft-vatten-, vatten-vatten, samt hushållsvattnets pumpar, ventilationsagregater och ventilationssytemets komponenter.  Vi placerar också olika solpanel- med gasrör, vakumrör, plattpanel och PV panel producerade av svenskt företag SoleEnergiTeknik AB och använder i värmpeumpssytem svenska företagets svenska företagets Borö AB vattenuppvärmare. Santekniska komponenter arv LK Armatur AB, elpannor av Värmebaronen AB.

Movek Grupp OÜ var över 2 år företagets Thermia Värme AB-s representant i Estland. Idag är sammaarbetet slut, men vi ger teknisk stöd till alla kunder som skaffade Thermia värmepumpar.

www.dimplex.de, www.thermea.de, www.aermec.com. www.solenergiateknik.se , www.boroe,com,

www.lkarmatur.se, www.varmebaronen.se

Långvarig placeringserfarenhet, samt tekniskt mycket bra utrustning ger en energisparande och effektiv använding av värme, samt hushållsvattnet för flera år. De flesta anställda hos Movek Grupp har genomgått utbildningen för inomhusinstallatörer hos Uponor Eesti OÜ; kylutbildningen hos Estlands Sjöfartsakademin, Estlands Kylförbunds miljöutbildning för kylmontörer samt ESPEL’s utbildning för byggnadernas värmeförluster samt dimensionering av värmepumpar. 

Företagets mål är att garantera ett effektivt fungerande, långvarigt, ökonmiskt värmesystem för våra kunder.  Kunden som väljer Gapsal, väljer också sparandet av miljön, arbetssäkerheten, bekvämheten och besparandet av ressurser för en lång tid.