Lisage rikkest teatamisel oma andmed, ees ja perekonnanimi, e-mail ja telefon.

Kirjeldage riket.

Ennem rikkest teatamist lugege läbi kasutusjuhendist omaniku vajalikud tegevused rikke kõrvaldamisel. Kontrollige, et soojuspumba sisendil oleks kõik kolm elektrifaasi. Edasiseks tegevuseks lülitage soojuspump elektrivõrgust välja.  Kontrollige küttesüsteemi ja maakontuuri tagasivoolul olev mudafiltrit, vajadusel puhastage filter. Jälgige, et küttesüsteemi rõhk oleks kuni 1,5bari, vajadusel lisage küttesüsteemi vett kasutades selleks täitekraani. Maakontuuri paisupaak peab olema täidetud ¾ ulatuses. Vajadusel lisage soojussiirdevedelikku. Keerake paisupaagi all olev kraan kinni, võtke ära paisupaagil olev kaitseklapp, täitke paisupaak läbi lehtri vajalikus ulatuses, sulgege paisupaak kaitseklapiga ettevaatlikult jälgides klapi keerme ja paisupaagi keerme ühtivust. Avage paisupaagi all olev kraan.

Rikkest on võimalik teatada läbi meie kodulehekülje, e-mailiga aadressile maarja@movekgrupp.com , helistades meie kontori telefonile +372 47 20260, töövälisel ajal vastab telefonile automaatvastaja. Rikketeate jõudmisel meieni ükskõik mis kanalit pidid korraldatakse rikke võimalikult kiire likvideerimine. Vahetatud tsirkulatsioonipumbale ja veesoojendile garantii 1 aasta. 

Nimetus Hind ilma kmita
Väljakutse 38.-
Töötund 35.-
Hooldus 1 90.-
Hooldus 2      (Hooldus 1 + gaasiringi kontroll) 120.-
   

Hindadele lisandub käibemaks.