Lisage rikkest teatamisel oma andmed, ees ja perekonnanimi, e-mail ja telefon.

Kirjeldage riket.

Ennem rikkest teatamist lugege läbi kasutusjuhendist omaniku vajalikud tegevused rikke kõrvaldamisel. Kontrollige, et soojuspumba sisendil oleks kõik kolm elektrifaasi. Edasiseks tegevuseks lülitage soojuspump elektrivõrgust välja.  Kontrollige küttesüsteemi ja maakontuuri tagasivoolul olev mudafiltrit, vajadusel puhastage filter. Jälgige, et küttesüsteemi rõhk oleks kuni 1,5bari, vajadusel lisage küttesüsteemi vett kasutades selleks täitekraani. Maakontuuri paisupaak peab olema täidetud ¾ ulatuses. Vajadusel lisage soojussiirdevedelikku. Keerake paisupaagi all olev kraan kinni, võtke ära paisupaagil olev kaitseklapp, täitke paisupaak läbi lehtri vajalikus ulatuses, sulgege paisupaak kaitseklapiga ettevaatlikult jälgides klapi keerme ja paisupaagi keerme ühtivust. Avage paisupaagi all olev kraan.

Rikkest on võimalik teatada läbi meie kodulehekülje, e-mailiga aadressile maarja@movekgrupp.com , helistades meie kontori telefonile +372 47 20260, töövälisel ajal vastab telefonile automaatvastaja. Rikketeate jõudmisel meieni ükskõik mis kanalit pidid korraldatakse rikke võimalikult kiire likvideerimine. Vahetatud tsirkulatsioonipumbale ja veesoojendile garantii 1 aasta. 

Nimetus Hind ilma kmita
Väljakutse 38.-
Töötund 28.-
Hooldus 1 90.-
Hooldus 2      (Hooldus 1 + gaasiringi kontroll) 120.-
Kolmmiklapi sisu 39.-
Kolmikklapi ajam 48.-
Kolmikklapi alus + mootor 290.-
Pressostaadi vahetus 42.-
Magna 1 25-60 285.-
Magna 1 32-100 395.-
Alfa 2 160.-
Alfa 2 LN 25/40 260.-
Paisupaak 18l 38.-
Paisupaak 25l 45.-
ESBE ajami vahetus 268.-
ESBE aluse vahetus 85.-
Soojavee anduri vahetus 15.-
Paisventiili TRV vahetus 280.-
Pehmestart AB 365.-
Tiemme 2T klapp 250.-
Kaitseklapi vahetus 15.-
Tagasivoolu andur 38.-
Paisupaak valge 38.-
Thermia välisandur 49.-
Pumbamutter suur 18.-
Glükool 1l 1,60.-
Piiritus 1l 1,98.-
Piiritus 5l kanister 10.-
Kompressor ZH26 vahetus 1500.-

Hindadele lisandub käibemaks.