Ettevõtted

Vimberg ehituse OÜ - Ard Ernits, Jüri Org
Võlad maksmata ja uus firma

ASE EHITUSPROJEKT OÜ - Tiit Lepasepp
Riigikohtu otsuse peale kantis firmast rahad välja.
Võlad maksmata ja uus firma. Uurib majanduspolitsei.

Argus Construction OÜ - Tony Fletcher 
Võlad maksmata ja uus firma

Hansabuilding OÜ - Tõnu Palts

Palkehituse Wigwam OÜ - Kalle Maidla 

ABW süsteemid OÜ - Jarmo Kallasmaa
 

Eraisikud

Tauno Ibrus – kohtu poolt otsustatud seadme tagasivõtt

Elmo Vähi – ehitas ämma nimele ja põgenes võlgade eest Soome