Lisatud: 26. jaanuar 2017

EASi toetus projektile

MOVEK GRUPP OÜ taotlus rahuldati registreerimisnumbriga EU50548 ettevõtlusministri 12.11.2015 määruse nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi meetme määrus) alusel arendusosaku toetuse saamiseks projektile „Soojuspumpade sertifitseerimine kolmanda osapoole poolt EN14511,EN14825,EN12102“. 

Projekti eesmärgiks on teostada meie toodetele kolmada osapoole katsetused soojuspumpade sertifitseermiseks mille katseraport on aluseks vastava sertifikaadi väljastamiseks. Sertifikaadid Suurbritannias ja mujal Euroopa Liidu riikides on erinevad, see tõttu peame sertifitseerimisel järgima mõlemaid nõudeid. Kolmada osapoole raport võimaldab taodelda ka EHPA kvaliteedisertifikaati kui Eesti Vabariigis tekkib selle sertifitseermisega tegelev organisatsioon. 

Eas toetab projekti 70% ulatuses. Toetuse summa on 18 516,40.- Eurot. 

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekt on teostamisel. 

TAGASI